Weet je met jouw drive altijd mensen te enthousiasmeren? Heb je een commerciële achtergrond maar ben je ook bekend met de kansen en uitdagingen binnen een vrijwilligersorganisaties? En wil je je graag inzetten voor een bijzonder goed en sportief doel? Dan is Hockey Dreams Foundation op zoek naar jou! Als voorzitter ben jij eindverantwoordelijk voor het aansturen van de organisatie, en voor het behoud en vergroten van onze impact.

Wie zijn we?

Hockey Dreams Foundation (HDF) is een Nederlandse stichting actief op het gebied van sport for development. We steunen jongeren bij het realiseren van hun dromen en ambities. Onderwijs, sport en persoonlijke ontwikkeling staan centraal. Naast een betere toekomst voor zichzelf mogelijk maken, is het doel ook dat coaches een positieve impact hebben op hun omgeving. Coaches worden de game changers van morgen. Op dit moment hebben we diverse projecten in Zambia, Malawi en Oeganda. Hockey Dreams Foundation heeft de ambitie om het bereik en de impact in de toekomst te vergroten. 

Hoe doen we dit?

We ondersteunen onze coaches in Zambia, Malawi en Oeganda. Zij krijgen een persoonlijk ontwikkelingstraject, de HDF Academy. Hierin is formeel onderwijs een belangrijke pijler, maar ook het leren op en rond het veld. Coaches zijn verantwoordelijk voor hun eigen trainingsproject en organiseren samen onder andere kampen en competities voor de kinderen uit hun wijk. Zo ontwikkelen coaches hun competenties en groeit hun zelfvertrouwen.Wij zorgen voor materiaal, kennisoverdracht en financiële middelen. Coaches krijgen een maandelijkse toelage, een studiebeurs en doen projectvoorstellen voor kampen en competities. Ook wordt er, bijvoorbeeld middels Community Projects, samengewerkt met lokale ngo’s op thema’s als hygiëne, gender-equality en andere sociaal-maatschappelijke onderwerpen die de coaches aandragen.

Operationele team

Hockey Dreams Foundation werkt in Nederland vanuit een kantoor in Amsterdam met één medewerker (0,6 fte) en een groep van zo’n 10 vrijwilligers. Allemaal met hun eigen aandachtsgebieden, interesses en verantwoordelijkheden. Binnen het team zijn twee ‘afdelingen’: Programma, en Funding & Engagement.

Vrijwilligers zetten zich gemiddeld zo’n 2-4 uur per week in voor Hockey Dreams. Zij doen het werk over het algemeen naast een betaalde baan of studie. Dus geen vaste momenten op ons kantoor in Amsterdam, wel flexibiliteit om bij te dragen waar en wanneer het uitkomt. Wel heeft het team heeft 1 avond per maand een meeting (afwisselend digitaal en op locatie) om elkaar op de hoogte te houden. En elke 3 maanden plannen we een teamsessie en sluiten we de dag gezellig af met een hapje en drankje.

Ons bestuur

Het bestuur (onbezoldigd) bestaat momenteel uit vijf leden en is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, aansturen van de organisatie en ontwikkelen en onderhouden van het netwerk. Het bestuur is niet primair verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering, maar wel betrokken en bereid om actief haar kennis in te zetten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en twee leden.

De huidige voorzitter zit nu 10 jaar in deze functie en heeft getuige kunnen zijn van een langdurige en professionele ontwikkeling van de organisatie. Kortom: tijd om “het stokje over te dragen”. Binnen het bestuur zijn de overige taken goed belegd, dus wordt er extern gezocht naar een nieuwe voorzitter. De huidige voorzitter wil graag betrokken blijven bij de stichting; dus er zal voldoende tijd en ruimte zijn voor een goede overdracht.

Hockey Dreams Foundation heeft de ambitie om het bereik en de impact in de toekomst nog meer te vergroten. Zo willen we van drie Hockey Dreams hubs in 2022, naar zes in 2025. Van 50 naar 75 coaches, en van 2000 kids die wekelijks kunnen trainen, naar 4000 sportende kinderen! Deze groei zo duurzaam mogelijk te maken, vraagt de nodige visie, strategie en middelen. Als nieuwe voorzitter ben je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het Hockey Dreams programma, en ligt je focus met name op de fondsenwervende activiteiten.

Taken en verantwoordelijkheden voorzitter

 • Leiden van het bestuur en voorzitten van de bestuursvergaderingen (max 4x per jaar);
 • Vinger aan de pols houden bij het operationele team, zonder operationeel te veel betrokken te zijn;
 • Sparringpartner zijn voor de medewerker(s), vrijwilligers en andere bestuursleden;
 • Ambassadeur van de Stichting binnen (en buiten) eigen netwerk;
 • Netwerk inzetten om nieuwe donateurs en sponsoren te werven; 
 • Hoeder van de relaties met “stakeholders”, grote funding partners en contacten onderhouden en initiëren met (nieuwe) sponsoren en partners;
 • Af en toe aansluiten bij meetings van het operationele team (digitaal of op kantoor);
 • Toezicht houden op normen en waarden en gemaakte afspraken.

Wie zoeken we?

De nieuwe voorzitter

 • staat achter de visie, missie, werkwijze en identiteit van de stichting;
 • heeft een commerciële blik en ervaring met het aangaan en onderhouden van zakelijke relaties;
 • beschikt over bestuurlijke ervaring en leiderschapskwaliteiten;
 • denkt in mogelijkheden, en inspireert en enthousiasmeert;
 • is bereid om medewerker(s) en vrijwilligers te steunen bij hun werk;
 • heeft het vermogen om op constructieve wijze de dynamiek binnen het bestuur te bewaken en beïnvloeden, zodat bestuur optimaal functioneert;
 • is bereid om zich een paar uur per maand in te zetten voor de Stichting;
 • affiniteit met de hockeywereld en Afrika /ontwikkelingslanden is een pré;
 • aanstelling voor een periode van 3-4 jaar, verlenging in overleg.

Wat biedt Hockey Dreams jou?

 • Een veelzijdige, betekenisvolle en uitdagende rol binnen een kleine, sympathieke en professionele goede doelen stichting;
 • Een inspirerend gedachtengoed binnen een compacte community (hockeywereld);
 • Gelegenheid om verder mee te bouwen aan een prachtig “sport for development” gedachtengoed;
 • Een trip naar een van de programmalanden hoort er ook bij – de coaches geven je een bijzonder inkijkje in hun leven en je bezoekt de Hockey Dreams projecten.

Ben jij onze nieuwe voorzitter?

Wil je op een nieuwe manier iets betekenen voor de maatschappij en zou je dat vorm willen geven in binnen een sport for development organisatie? Benieuwd of deze leuke functie bij jou past, en wij bij jou? Of heb je nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Jan Willem Bredius, janwillem@hockeydreams.nl.

Neem alvast kijkje op onze kanalen: Instagram, Facebook, LinkedIn, Youtube en Twitter.